2020 metais Sima Giržadaitė įkūrė „WeZoop“ ir bendradarbiaudama su biotechnologais, profesoriais, mokslininkais kartu sukūrė inovatyvų maisto produktą, panaudodami Lietuvos mokslininkų technologijų patirtį.

2020 m. rugsėjį „WeZoop“ pasižymėjo laimėdama Europos Sąjungos MITA dotaciją RND ir komercializavimo projektui.

MB „WeZoop“ įgyvendino projektą „Geriatriniams pacientams adaptuotų, mikronutrientais praturtintų, inovatyvių maisto produktų komercinimas „GerAsMaistas“

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.2-MITA-K-702 -09-0021. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos.

Projekto metu MB „WeZoop“ įgyvendino projektą, kurio tikslas buvo – skatinti visų tipų įmonių, mokslo ir studijų institucijose sukurto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą visuose etapuose nuo idėjos iki bandomosios gamybos (įskaitant MTEP veiklų, turinčių komercinį potencialą, vykdymą, idėjų plėtotę, mokslinius ir inžinerinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, prototipų kūrimą, testavimą ir naujų produktų bandomąją gamybą).

Sėkmingai įgyvendintas projektas leis padidinti įmonės konkurencingumą ir skirti tolesnių MTEP veiklų vykdymui pakankamus išteklius bei stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimus įsijungti į Europos mokslinių tyrimų erdvę, remiant į rinką ateityje orientuotus tarptautinio lygio taikomuosius mokslo–verslo projektus. Nuolatinis produkcijos tobulinimas ir naujų technologijų kūrimas yra ilgalaikio MB „WeZoop“ konkurencingumo užtikrinimo pagrindas.

Mūsų nuostabi komanda

Turime jauną ir talentingą komandą, kuri dirba siekiant geriausio rezultato mūsų klientams

Kol mes investuojame į produktų kūrimą ir MTTP, „WeZoop“ galite paremti užsisakydami mūsų siūlomus produktus