Privatumo Politika

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠIAS SĄLYGAS IR SĄLYGAS PRIEŠ NAUDOJANTIS ŠIA SVETAINE

Kas yra šiose sąlygose?

Šios sąlygos nurodo naudojimosi mūsų svetaine taisykles: www.wezoop.com (mūsų svetainė).

Kas mes tokie ir kaip su mumis susisiekti

www.wezoop.com yra svetainė, kurią valdo WEZOOP, MB („Mes“). Esame registruoti Lietuvoje įmonės numeriu 305568629, o buveinė yra Tilžės g. 110A-2, LT-77157 Šiauliai, Lietuva.

Esame akcinė bendrovė.

Norėdami susisiekti su mumis, užpildykite internetinę formą adresu https://wezoop.com/contact/ arba adresu info@wezoop.com.

Naudodamiesi mūsų svetaine sutinkate su šiomis sąlygomis

Naudodamiesi mūsų svetaine patvirtinate, kad sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis ir sutinkate jų laikytis.

Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, neturite naudotis mūsų svetaine.

Rekomenduojame atsispausdinti šių sąlygų kopiją, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

Jums gali būti taikomos kitos sąlygos

Šios naudojimo sąlygos yra susijusios su šiomis papildomomis sąlygomis, kurios taip pat taikomos jums naudojantis mūsų svetaine:

Jei perkate prekes iš mūsų svetainės, pardavimui bus taikomos mūsų tiekimo sąlygos https://shop.wezoop.com/ .

Galime keisti šias sąlygas

Kartkartėmis šias sąlygas keičiame. Kiekvieną kartą, kai norite naudotis mūsų svetaine, patikrinkite šias sąlygas, kad įsitikintumėte, jog suprantate tuo metu galiojančias sąlygas. Šios sąlygos paskutinį kartą buvo atnaujintos 2021 m. birželio mėn.

Galime keisti savo svetainę

Retkarčiais galime atnaujinti ir keisti savo svetainę, kad atspindėtų mūsų produktų pokyčius, vartotojų poreikius ir verslo prioritetus.

Mes galime sustabdyti arba panaikinti savo svetainę

Mūsų svetainė yra prieinama nemokamai.

Negarantuojame, kad mūsų svetainė ar bet koks joje esantis turinys visada bus pasiekiamas arba bus nepertraukiamas. Verslo ir veiklos sumetimais galime sustabdyti, panaikinti arba apriboti visos mūsų svetainės arba jos dalies prieinamumą. Mes pasistengsime tinkamai informuoti apie bet kokį sustabdymą ar atšaukimą.

Taip pat esate atsakingi už tai, kad visi asmenys, kurie prisijungia prie mūsų svetainės per jūsų interneto ryšį, žinotų apie šias naudojimo sąlygas ir kitas taikomas sąlygas bei jų laikytųsi.

Šią sutartį galime perduoti kitam asmeniui

Mes galime perduoti savo teises ir pareigas pagal šias sąlygas kitai organizacijai. Visada informuosime raštu, jei taip atsitiks, ir užtikrinsime, kad perdavimas neturės įtakos jūsų teisėms pagal sutartį. Mūsų svetainė yra skirta žmonėms, gyvenantiems Lietuvoje. Neatsižvelgiame į tai, kad mūsų svetainėje arba per ją pasiekiamas turinys yra tinkamas naudoti arba prieinamas kitose vietose.

Turite saugoti savo paskyros duomenis

Jei pasirinksite arba jums bus suteiktas vartotojo identifikavimo kodas, slaptažodis ar bet kokia kita informacija kaip mūsų saugumo procedūrų dalis, tokią informaciją turite laikyti konfidencialia. Negalite to atskleisti jokiai trečiajai šaliai.

Mes turime teisę bet kuriuo metu išjungti bet kokį vartotojo identifikavimo kodą ar slaptažodį, nesvarbu, ar jūs pasirinkote, ar mūsų suteiktą, jei, mūsų pagrįsta nuomone, nesilaikėte kurios nors iš šių naudojimo sąlygų nuostatų.

Jei žinote arba įtariate, kad kas nors kitas, išskyrus jus, žino jūsų vartotojo identifikavimo kodą arba slaptažodį, turite nedelsdami pranešti mums adresu info@wezoop.com.

Kaip galite naudoti medžiagą mūsų svetainėje

Esame visų intelektinės nuosavybės teisių į mūsų svetainę ir joje skelbiamą medžiagą savininkai arba licencijos turėtojai. Šiuos kūrinius visame pasaulyje saugo autorių teisių įstatymai ir sutartys. Visos tokios teisės yra saugomos.

Galite atsispausdinti vieną bet kurio (-ių) mūsų svetainės puslapio (-ių) kopiją ir atsisiųsti ištraukas savo asmeniniam naudojimui, taip pat galite atkreipti kitų jūsų organizacijos narių dėmesį į mūsų svetainėje paskelbtą turinį.

Jūs negalite jokiu būdu keisti popierinių ar skaitmeninių bet kokios medžiagos, kurią atspausdinote ar atsisiuntėte, kopijų ir negalite naudoti jokių iliustracijų, nuotraukų, vaizdo ar garso sekų ar bet kokios grafikos atskirai nuo pridedamo teksto.

Visada reikia pripažinti mūsų (ir visų nustatytų bendradarbių) kaip svetainės turinio autorių statusą.

Negalite naudoti jokios mūsų svetainės turinio dalies komerciniais tikslais, negavę tam licencijos iš mūsų arba mūsų licencijų išdavėjų.

Jei atspausdinsite, nukopijuosite ar atsisiųsite bet kurią mūsų svetainės dalį pažeisdami šias naudojimo sąlygas, jūsų teisė naudotis mūsų svetaine nedelsiant nutrūks ir jūs privalote mūsų pasirinkimu grąžinti arba sunaikinti visas jūsų sukurtas medžiagos kopijas.

Nepasikliaukite informacija šioje svetainėje

Mūsų svetainės turinys yra skirtas tik bendrajai informacijai. Tai nėra patarimas, kuriuo turėtumėte pasikliauti. Prieš imdamiesi bet kokių veiksmų, susijusių su mūsų svetainės turiniu, arba susilaikydami nuo jų, turite gauti profesionalų ar specialisto patarimą.

Nors dedame pagrįstas pastangas atnaujinti informaciją savo svetainėje, neteikiame jokių pareiškimų, garantijų ar garantijų, nei aiškių, nei numanomų, kad mūsų svetainės turinys yra tikslus, išsamus ar atnaujintas.

Mes nesame atsakingi už svetaines, į kurias pateikiame nuorodas

Kai mūsų svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines ir trečiųjų šalių teikiamus išteklius, šios nuorodos pateikiamos tik jūsų informacijai. Tokios nuorodos neturėtų būti aiškinamos kaip mūsų sutikimas toms svetainėms, kuriose pateikiamos nuorodos, arba informacija, kurią galite gauti iš jų.

Mes nekontroliuojame tų svetainių ar išteklių turinio.

Naudotojų sukurtas turinys mūsų nepatvirtintas

Šioje svetainėje gali būti informacijos ir medžiagos, kurią įkėlė kiti svetainės vartotojai, įskaitant skelbimų lentas ir pokalbių kambarius. Šios informacijos ir šios medžiagos mes nepatikrinome ar nepatvirtinome. Kitų vartotojų mūsų svetainėje išreikštos nuomonės neatspindi mūsų požiūrių ar vertybių.

Kaip skųstis dėl kitų vartotojų įkelto turinio

Jei norite skųstis dėl kitų vartotojų įkelto turinio, susisiekite su mumis info@wezoop.com.

Mūsų atsakomybė už jūsų patirtus nuostolius ar žalą

Nesvarbu, ar esate vartotojas, ar verslo vartotojas :

 • Mes jokiu būdu neatmetame ir neapribojame savo atsakomybės prieš jus ten, kur tai būtų neteisėta. Tai apima atsakomybę už mirtį ar kūno sužalojimą, atsiradusį dėl mūsų ar mūsų darbuotojų, agentų ar subrangovų aplaidumo, ir už sukčiavimą ar apgaulingą klaidingą informaciją.
 • Atsakomybei, kylančiai dėl bet kokių produktų tiekimo jums, bus taikomi skirtingi atsakomybės apribojimai ir išimtys, kurie bus nustatyti mūsų tiekimo sąlygose.

Jei esate verslo vartotojas :

 • Mes neįtraukiame visų numanomų sąlygų, garantijų, pareiškimų ar kitų sąlygų, kurios gali būti taikomos mūsų svetainei ar bet kokiam joje esančiam turiniui.
 • Mes nebūsime jums atsakingi už jokius nuostolius ar žalą, susijusią su sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), įstatymų numatytų pareigų pažeidimą ar kitokią, net jei galima būtų numatyti, atsiradusią dėl arba susijusių su:
 • mūsų svetainės naudojimas arba negalėjimas ja naudotis; arba
 • bet kokio mūsų svetainėje rodomo turinio naudojimas arba pasitikėjimas juo.
 • Visų pirma, mes nebūsime atsakingi už:
 • pelno, pardavimo, verslo ar pajamų praradimas;
 • verslo nutraukimas;
 • numatytų santaupų praradimas;
 • verslo galimybių, prestižo ar reputacijos praradimas; arba
 • bet kokius netiesioginius ar pasekminius nuostolius ar žalą.

Jei esate vartotojas :

 • Atkreipkite dėmesį, kad savo svetainę teikiame tik buitiniam ir asmeniniam naudojimui. Jūs sutinkate nenaudoti mūsų svetainės jokiais komerciniais ar verslo tikslais, ir mes nesame jums atsakingi už prarastą pelną, verslo praradimą, verslo nutraukimą ar verslo galimybių praradimą.
 • Jei sugedęs skaitmeninis turinys, kurį pateikėme, sugadins jums priklausantį įrenginį arba skaitmeninį turinį, ir tai įvyko dėl to, kad nesinaudojome pagrįstu rūpestingumu ir įgūdžiais, mes arba pataisysime žalą, arba išmokėsime jums kompensaciją. Tačiau mes nebūsime atsakingi už žalą, kurios galėjote išvengti vadovaudamiesi mūsų patarimu nemokamai įdiegti jums siūlomą naujinimą, arba už žalą, atsiradusią dėl to, kad tinkamai nesilaikėte diegimo instrukcijų arba neįdiegėte minimalios sistemos. mūsų patariami reikalavimai.

Kaip galime naudoti jūsų asmeninę informaciją

Jūsų asmeninę informaciją naudosime tik taip, kaip nurodyta mūsų privatumo politikoje.

Turinio įkėlimas į mūsų svetainę

Kai naudojatės funkcija, leidžiančia įkelti turinį į mūsų svetainę arba susisiekti su kitais mūsų svetainės vartotojais, turite laikytis turinio standartų, nustatytų mūsų Priimtino naudojimo politikoje.

Jūs garantuojate, kad bet koks toks įnašas atitinka tuos standartus, ir būsite atsakingas mums ir atlyginsite mums nuostolius už bet kokį šios garantijos pažeidimą. Tai reiškia, kad būsite atsakingas už bet kokius nuostolius ar žalą, kurią patiriame dėl jūsų garantijos pažeidimo.

Bet koks turinys, kurį įkeliate į mūsų svetainę, bus laikomas nekonfidencialiu ir nepatentuotu. Jūs išlaikote visas nuosavybės teises į savo turinį, tačiau privalote suteikti mums ribotą licenciją naudoti, saugoti ir kopijuoti tą turinį bei platinti ir padaryti prieinamą trečiosioms šalims. Teisės, kurias mums suteikiate, yra aprašytos toliau esančioje skiltyje Teisės, kurias suteikiate mums naudoti jūsų įkeltą medžiagą.

Taip pat turime teisę atskleisti jūsų tapatybę bet kuriai trečiajai šaliai, kuri teigia, kad bet koks jūsų į mūsų svetainę paskelbtas ar įkeltas turinys pažeidžia jų intelektinės nuosavybės teises arba teisę į privatumą.

Turime teisę pašalinti bet kokius mūsų svetainėje paskelbtus įrašus, jei, mūsų nuomone, jūsų įrašas neatitinka turinio standartų, nustatytų mūsų Priimtino naudojimo politikoje.

Tik jūs esate atsakingi už savo turinio apsaugą ir atsarginės kopijos kūrimą.

Mes nesaugome teroristinio turinio.

Teisės, kurias mums suteikiate naudoti jūsų įkeliamą medžiagą

Kai įkeliate arba skelbiate turinį į mūsų svetainę, suteikiate mums šias teises naudoti tą turinį:

 • Naudoti, skelbti ir platinti, keisti, taisyti tokį turinį visame pasaulyje be apribojimų, išskyrus tiek, kiek riboja Anglijos įstatymai.

Mes nesame atsakingi už virusus ir jūs neturite jų pristatyti

Negarantuojame, kad mūsų svetainė bus saugi arba be klaidų ar virusų.

Jūs esate atsakingi už savo informacinių technologijų, kompiuterių programų ir platformos konfigūravimą, kad galėtumėte pasiekti mūsų svetainę. Turėtumėte naudoti savo apsaugos nuo virusų programinę įrangą.

Negalite piktnaudžiauti mūsų svetaine sąmoningai įvesdami virusų, Trojos arklių, kirminų, loginių bombų ar kitos kenksmingos ar technologiškai kenksmingos medžiagos. Jūs neturite bandyti gauti neteisėtos prieigos prie mūsų svetainės, serverio, kuriame saugoma mūsų svetainė, arba bet kokio serverio, kompiuterio ar duomenų bazės, prijungtos prie mūsų svetainės. Jūs neturite užpulti mūsų svetainės per atsisakymo teikti paslaugas arba paskirstytojo atsisakymo teikti paslaugas ataką. Pažeisdami šią nuostatą padarytumėte nusikalstamą veiką, numatytą 1990 m. Piktnaudžiavimo kompiuteriu įstatyme. Pranešime apie bet kokį tokį pažeidimą atitinkamoms teisėsaugos institucijoms ir bendradarbiausime su jomis atskleisdami joms jūsų tapatybę. Tokio pažeidimo atveju jūsų teisė naudotis mūsų svetaine nedelsiant nutrūks.

Nuorodų į mūsų svetainę taisyklės

Galite pateikti nuorodą į mūsų pagrindinį puslapį, jei tai darote sąžiningai ir teisėtai ir nekenkiate mūsų reputacijai ir ja nesinaudojate.

Jūs neturite sukurti nuorodos taip, kad būtų galima pasiūlyti kokią nors asociacijos, patvirtinimo ar pritarimo formą iš mūsų pusės, jei tokio nėra.

Jūs neturite sukurti nuorodos į mūsų svetainę jokioje svetainėje, kuri jums nepriklauso.

Mūsų svetainė neturi būti įrėminta jokioje kitoje svetainėje, taip pat negalite sukurti nuorodos į bet kurią mūsų svetainės dalį, išskyrus pagrindinį puslapį.

Pasiliekame teisę atšaukti leidimą susieti be įspėjimo.

Svetainė, į kurią pateikiate nuorodas, visais atžvilgiais turi atitikti turinio standartus, nustatytus mūsų Priimtino naudojimo politikoje.

Jei norite pateikti nuorodas į mūsų svetainės turinį arba naudoti jo turinį kitaip, nei nurodyta aukščiau, susisiekite su info@wezoop.com.

Kurios šalies įstatymai taikomi bet kokiems ginčams?

Jei esate vartotojas, atkreipkite dėmesį, kad šioms naudojimosi sąlygoms, jų dalykui ir formavimui taikomi Lietuvos įstatymai. Jūs ir mes abu sutariame, kad Lietuvos teismas turės išimtinę jurisdikciją.

Jei esate verslas, šioms naudojimo sąlygoms, jų dalykui ir formavimui (ir bet kokiems nesutartiniams ginčams ar pretenzijoms) taikomi Lietuvos teisės aktai. Abu sutinkame su išimtine Lietuvos teismo jurisdikcija.

Mūsų prekių ženklai yra registruoti

„WEZOOP“ ir „RITUAMI“ bei „SOTIS“ yra Lietuvoje registruoti Wezoop, MB prekių ženklai. Jums neleidžiama jų naudoti be mūsų sutikimo.